OBCHODNÍ PODMÍNKY


Jestliže jste mým klientem nebo návštěvníkem mých webových stránek www.evalangrova.cz, svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu. Prosím, seznamte se s právy a zásadami, které máte v souvislosti s GDPR. · Jsem fotografka Eva Belšánová Langrová vystupující pod IČ 05490804. 


Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete můj autorský přístup a fotografický styl.


Objednávky přijímám skrz on-line rezervaci, e-mail, instagram či facebook zprávu nebo skrze kontaktní formulář na mém webu. Nabídnuté termíny držím 24 hodin, poté je postupuje dalším zájemcům. Klient si vždy zvolí balíček, který určuje počet odevzdaných fotografií za danou cenu. Místo focení je na společné domluvě. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a v okamžiku objednání služeb klient přijímá obchodní podmínky, je s nimi srozuměn a nemá proti nim žádné výhrady.


Termín je závazný pro obě strany. Termín fotografování je možné změnit 1x s předstihem minimálně 2 dny před termínem fotografování, nový termín je nutné objednat do 1 kalendářního měsíce od původního termínu. 


V případě nemoci nebo velmi nepříznivého počasí se venkovní focení přesouvá na nejbližší volný termín.


CENA ZA FOCENÍ

Řídí se aktuálním ceníkem (v den objednávky).

Platba probíhá převodem na účet po obdržení fotek. Fakturu za focení zasílám společně s odkazem na Vaši on-line galerii. 


FOTOGRAFOVÁNÍ

Dostavte se přesně ve sjednanou dobu. Opozdíte-li se o více než 30 minut, jsem oprávněna fotografování zrušit bez náhrady.


DODACÍ LHŮTA

Doba dodání upravených fotografií v elektronické podobě jsou 2 týdny od focení.  


ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

Veškeré odevzdané fotografie jsou upravené (ořez, kontrast, jas, barevné tónování apod.) dle mého stylu. Výběr barevného či černobílého provedení fotografie je na mém uvážení. Rozsáhlé retuše, jako např. odstranění vrásek, změnu tělesných proporcí, odstranění předmětu na fotce neprovádím. Odevzdávám pouze editované (zpracované) fotografie v JPG formátu. Neupravené fotografie neposkytuji.


ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Všechny neupravené fotografie (raw formáty) archivuji po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR). Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem, oblečením a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci. Fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu 1 roku od odevzdání zakázky.


SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zveřejněné fotografie na svých webových stránkách nebo na sociálních sítích disponují souhlasem dotčených osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo e-mailem na uvedené adrese či e-mailu v sekci Kontakt.


AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Kopírování obsahu pouze se souhlasem.

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na instagramu) a zveřejňovat jako dílo autora.Obchodní podmínky jsou platné od 22.2. 2024